Eskom
Pamiętaj mnie.
POLAND BIKE MARATHON - Zgłoszenie reklamacji wyniku maratonu
Wszelkie pytania finansowe jak i dotyczące wysyłki numerów proszę pisać na adres biuro@polandbike.pl

Imię
Nazwisko
Numer PB 2023
Email
Temat
Opis

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (tzw. RODO) udzielam POLAND BIKE EWA MULAWA, adres: al. Armii Krajowej 64/12/49, 05-200 Wołomin, NIP 1250180239, REGON 142143488 jako Administratorowi moich danych zgody na ich przetwarzanie.
Wiem, że moje dane osobowe będą przetwarzane m.in. w celach marketingowych.
Wiem, że moje dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub mojego sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Wiem, że mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Wiem, że mam prawo do cofnięcia ww. zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Wiem, że mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wiem, że w zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie moich danych, czyli ich zautomatyzowane przetwarzanie w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak zainteresowania celem dokonania doboru oferty handlowej i ewentualne przesyłanie mi korespondencji marketingowej. Wiem, że sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne moje uprawnienia mogę wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie lub na adres e-mail: polandbike@polandbike.pl

Zgadzam się

Hosting ESKOM